Вівторок, 02.03.2021, 00:12
Вітаю Вас, Гість

Наукове товариство учнів "Сузір'я"

Новоушицької об'єднаної територіальної громади

Наукове товариство учнів «Сузір’я» Новоушицької об’єднаної територіальної громади є формою науково-пошукового об’єднання дітей та молоді дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Загальну координацію діяльності НТУ здійснює Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України та Новоушицький будинок дитячої творчості.

Метою діяльності НТУ є забезпечення інтелектуального, духовного, творчого розвитку учнівської молоді.

Основними завданнями НТУ є:

* формування науково-освітнього середовища в навчальних закладах за участю учнів (вихованців, слухачів), педагогічних і науково-педагогічних працівників, представників інших заінтересованих організацій та установ;

* залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей науки, техніки, культури;

* формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському середовищі;

* створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-пошукової роботи учнів (вихованців, слухачів);

* залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій, гуртків, інших творчих об’єднань;

* оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками і формами організації й проведення самостійних наукових досліджень;

*формування в учнівської молоді базових дослідницьких компетентностей у процесі науково-дослідницької діяльності;

* підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості;

* здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

* створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;

* розвиток учнівського врядування;

* пропаганда та популяризація наукових знань.

 

Слухачами МАН можуть бути учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які виявили інтерес до науки і техніки

Кандидатами у дійсні члени МАН  можуть стати учні з 14 років, які самостійно набули наукові і технічні знання поза навчальною програмою за певною тематикою і зробили, як мінімум, 1 творчий внесок у роботу МАН. Творчим внеском вважається практична, дослідницька, експериментальна або аналітична робота в тій або іншій галузі знань, самостійно проведена учнем, оформлена і представлена до захисту

Дійсними членами МАН можуть стати кандидати у дійсні члени, які внесли не менше 2 творчих внесків і мають не менше року кандидатського стажу.