Вівторок, 11.08.2020, 12:25
Вітаю Вас, Гість
Попередження насильства в сім'ї

 

Організація роботи щодо попередження насильства в сім’ї

Психолого-педагогічні та соціальні аспекти проблеми жорстокого ставлення до дітей у родині

Законодавство:

Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"

Постанова КМУ від 26.04.2003р. №616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу"
Наказ від 16.01.2004 №5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення"
Наказ від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.09.2009 №3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї"

Конституція України (ст. 3, 23, 28, 29)

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ зі змінами від 25.09.2008

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» від 25.09.2008 № 599-VI

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІ;І

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003  № 966- ІV

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001  № 2558- ІІІ із змінами та доповненнями від 15.01.2009

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995  № 20/95-ВР

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990  № 565-ХІІ

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000  № 1489-ІІІ

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х зі змінами від 25.09.2008

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІ

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ

Постанова Кабінету Міністрів України № 616 від 26.04.2003 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1126 від 27.08.2004 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю»

Постанова Кабінету Міністрів України № 502 від 08.07.1995 «Про створення кримінальної міліції у справах дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України № 608 від 12.05.2004 «Про типове положення про Центр соціально-психологічної допомоги» зі змінами від 03.06.2009 з урахуванням останніх змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів від 03.06.2009 № 541 «Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»

Постанова Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1929 від 04.12.1998 «Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1072 від 06.09.1996 «Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації дітей»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2006 № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2012  N 371/549 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2009 року N 3131/386 »

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.08.2013  N 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми »

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  «Примірне положення про Кризовий центр для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення» від 10.06.2009 № 1977

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МОЗ України, МОН України, Мінпраці України, Мінтрансзвязку України, МВС України, Держдепартаменту виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106  «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 21.12.2007 № 4991 «Про затвердження порядку формування, ведення та використання загального банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 14.04.2004 № 15 «Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку дітей службами у справах дітей»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства охорони здоров’я України  від 01.04.2004 № 9/166 «Про затвердження заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 31.03.2008 № 1278 «Про затвердження Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім’ї, дітей то молоді сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 25.04.2008 № 1795 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей то молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 17.08.2005 № 1658 «Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 04.11.2008 № 4414 «Про затвердження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 2009-2014 роки»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 307/105 від 10.05.1993 «Про порядок обліку випадків звернення до медичних установ і міськрайлікорганів внутрішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру»

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.01.2004 № 38 «Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї та Примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 31.10.2006 № 3685 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30.03.2007 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ по усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»