Вівторок, 11.08.2020, 12:54
Вітаю Вас, Гість
1.Навчально – методичне і технічне забезпечення заняття:
 • знання керівником гуртка вимог навчальних програм , нормативних документів МОН України щодо організації і проведення гурткової роботи;
 • вибір типу , структури заняття , відповідність змісту заняття навчальній програмі та плану;
 • доцільність формулювання теми і мети заняття, точність і організованість початку;
 • підготовлення приміщення до заняття : чистота, освітленість , наявність роздаткового  матеріалу тощо;
 • готовність учнів до заняття (наявність матеріалів та інструментів для роботи);
 • конкретність доручень учням, доведення до них кінцевої мети заняття;
2. Оцінка основних особистісних якостей керівника   гуртка на занятті:
 • знання програми і навчального плану , відповідність теми заняття плану роботи;
 • рівень педагогічної та методичної майстерності;
 • культура мови , темп, дикція, інтенсивність ,образність  і т. д.
 • ступінь тактовності й демократичності, роль керівника гуртка в процесі роботи : міміка і жести , культура поведінки , володіння аудиторією тощо;
3. Оцінка основних якостей вихованців:
 • ступінь пізнавальної активності, творчості, самостійності;
 • рівень умінь і навичок;
 • наявність та ефективність колективних та групових форм роботи;
 • ступінь дисциплінованості, організованості, зацікавленості вихованців на занятті.
4. Оцінка змісту діяльності керівника гуртка:
 • науковість, доступність і посильність матеріалу, що подається;
 • актуальність і зв’язок з життям, опора на набутий досвід вихованців;
 • ступінь новизни, проблемності, зацікавленості навчального матеріалу.
5. Оцінка ефективності роботи керівника гуртка й учнів у ході заняття:
 • яке обладнання використовувалося керівником гуртка на занятті(наочні посібники, навчальні й методичні посібники, комп’ютерні програми , позитивний досвід своїх колег і їх раціональне використання);
 • яка загальна структура заняття, методи роботи , раціональність та ефективність використання часу заняття, оптимальність його темпу;
 • ефективність контролю за роботою гуртківців;
 • ступінь дотримання правил охорони праці та техніки безпеки керівником гуртка та вихованцями під час заняття;
6. Оцінка мети і результатів проведеного заняття:
 • ступінь конкретності, чіткості й лаконічності формулювання теми;
 • реальність , доцільність , складність і доступність мети;
 • ступінь навчального впливу заняття на вихованців (які пізнавальні знання , вміння й навички сформовані);
 • застосування керівником гуртка активних, інтерактивних методик, інноваційних технологій навчання;
 • найбільш позитивні аспекти заняття;
 • досягнення мети , реалізація розвиваючих , виховних, пізнавальних можливостей;
 • розвиток естетичних почуттів та смаків , трудових навичок та шанобливого ставлення до людей праці;
 • спрямованість заняття на розвиток особистості, загальнолюдських рис, на підвищення загально – культурного рівня;
 • помічені недоліки , неточності, недопрацювання, шляхи його вдосконалення.